Robert Małłek
Warszawa
Od 1986 r. współredagował, drukował i kolportował pismo KPN "Świt Niepodległości". W jego domu mieścił się punkt kolportażowy obsługujący szereg szkół. Uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych, plakatowych.
Wersja do druku