Barbara Marcinow
Warszawa
W l. 1982-89 kolportowała wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", "Wola") w środowiskach artystycznych, szczególnie wśród plastyków.
Wersja do druku