Mirosława Marcheluk
Łódź
Udzieliła mieszkania na przepisywanie materiałów do pierwszego numeru "Pulsu". Od 1979 roku przez całe lata 80. związana z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych. W trakcie coniedzielnych mszy za Ojczyznę czytała wiersze, teksty i lekcje. Uczestniczyła czynnie w spotkaniach środowych organizowanych przez T. Filipczaka. Współrealizowała spektakle, m.in. "Beniowskiego" i "Wiersze Herberta". Przetrzymywała w domu i rozprowadzała nielegalne wydawnictwa, które dostawała od A. Potapczuka, lub przywoziła z Warszawy. Uczestniczyła w działalności charytatywnej na terenie kościoła oo. Jezuitów. Przez całe lata 80. nie zatrudniano jej w teatrach.
Wersja do druku