Krystyna Lipcowa
Warszawa
Po 1976 r. brała udział w kolportażu, powielaniu i rozpowszechnianiu niezależnej prasy, m.in. KOR-owskiej. Na początku stanu wojennego nagrywano u niej w domu audycje Radia "S". Tu też mieścił się punkt kolportażowy prasy niezależnej, znaczków poczty podziemnej, pieczątek itp. (Współorganizowała m.in. słynną ucieczkę J. Narożniaka ze szpitala przy ul. Banacha.)
Wersja do druku