Jacek Lilpop
Warszawa
W 1977 r. wydrukował tomik wierszy Stanisława Barańczaka "Ja wiem, że to niesłuszne" i "Carycę Leonidę" J. Szpotańskiego. Do 1979 r. składał "BI" KOR i "Głos". Malarz, grafik - opracował projekt znaczka i napisu na koszulce - EA (Element Antysocjalistyczny), a także winietę "Niepodległości". W 1982 r. był członkiem redakcji biuletynu "Fakty": opracował projekt okładki, brał udział w druku. Zebrał rysunki satyryczne stanu wojennego, przygotował pod względem graficznym do wydania broszurkę "Stan wojenny jest stanem antywojennym" i uczestniczył w jej wydrukowaniu.
Wersja do druku