Tomasz Liese
Warszawa
W l. 1977-80 współpracował z NOWĄ - udostępniał mieszkanie na druk, cięcie, skład. Uczestniczył w akcjach ulotkowych (1978). Opracował nowe konstrukcje ramek do drukowania, robił też ramki do dużego formatu, wałki, które rozprowadzano do kilku miejsc na terenie Polski. Transportował papier, farbę drukarską, współpracował jako łącznik z M. Chojeckim, K. Bielińskim, S. Kretkowskim. W l. 1981-82 kolportował na terenie MPO w Warszawie pisma podziemne ("Robotnik", "Głos" oraz książki NOWEJ). Działalność tę kontynuował w latach późniejszych na mniejszą skalę.
Wersja do druku