Grzegorz Liese  
Warszawa
W latach 80. zajmował się kolportażem pism II obiegu ("Skrót","AIS", "KAT"). Transportował je poza Warszawę - np. do Radomia, przywoził informacje. (Współpracował z J. Wierzbicką-Rusiecką.)Zmarł 3. 10. 2013.
Wersja do druku