Danuta Liese
Warszawa
W l. 1977-80 wspłpracowała z NOWĄ - udostępniała mieszkanie na druk, cięcie, skład. Współpracowała przy drukowaniu, składzie, robieniu ramek, wałków, które rozprowadzano do kilku miejsc na terenie Polski.
Wersja do druku