Bogdan Lider
Białystok
W 1980 student Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, gdzie współzakładał Niezależne Zrzeszenie Studentów, w ramach którego rozprowadza pisma i książki II obiegu oraz uczestniczył w opracowywaniu, druku i kolportażu druków NZS; współpracował z MKZ "S", kolportując od 80 r. "Biuletyn Informacyjny S" Regionu Białystok" oraz drukując n maszynach uniwersyteckich, z których korzystał NZS, pisma innych grup solidarnościowych;
Wersja do druku