Regina Leżoń (I v. Puzia)
Słupsk
Od 1982 r. wraz z ówczesnym mężem Czesławem prowadzili zakonspirowaną drukarnię, wykorzystywaną przez Edwarda Mullera do wytwarzania czasopism "OKO" i pisma RKK "S" "Solidarność Słupska". Przechowywała materiały i urządzenia poligraficzne.
Wersja do druku