Aureliusz Leżeński
Warszawa
Po 13 grudnia 1981 r. przepisywał na maszynie informacje i je rozprowadzał. Potem kolportował podziemne pisma i książki. Był drukarzem kalendarzy tygodnika "Wola"; do 1988 r. łącznikiem "Woli".
Wersja do druku