Blanka Lewińska
Warszawa
W l. 1982-89 kolportowała wydawnictwa i prasę (m.in.: "Baza", "CDN-GWR", "Głos", "KOS", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola") wśród pracowników Biblioteki Głównej SGGW. Archiwizowała w swej placówce wszelkie druki podziemne.
Wersja do druku