Barbara Leszczyńska
Warszawa
Członek redakcji pisma "Sumienie" wydawanego przez Kom. Obrony Więzionych za Przekonania. W l. 1983-84 brała udział w redagowaniu pisma "Sprawa". Do 1987 r. prowadziła skrzynkę kolportażową, rozprowadzała książki różnych firm wydawniczych. Internowana.
Wersja do druku