Krzysztof Leski
Warszawa
W 1981 r. pracował w Agencji "S" i "Biuletynie NZS Politechniki Warszawskiej", jesienią 1981 r. był członkiem redakcji "Międzyuczelnianej Gazety Strajkowej" na PW. W l. 1982-85 wydawał "Biuletyn Klubu Senatorów Studenckich". W marcu 1982 r. zaczął działać w "IS" jako łącznik z Łodzią. Po 1982 r. był redaktorem "Tygodnika Akademickiego", a od jesieni 1982 r., do końca w 1989 r., redaktorem i autorem tekstów w "TM" oraz osobą odpowiedzialną m.in. za informatyzację. Internowany.
Wersja do druku