Katarzyna Lenkiewicz-Piontek
Warszawa
W l. 1969-83 pracownik ZG ZPAP. W stanie wojennym uczestniczyła w tworzeniu niezależnych struktur środowiska artystów plastyków. Kolportowała podziemną prasę i wydawnictwa, zajmowała się powielaniem listów protestacyjnych, wykonywała prace biurowe przy organizowaniu wystaw plastycznych poza oficjalnymi galeriami, np. w kościołach św. Krzyża i przy ul. Żytniej oraz w prywatnych pracowniach (np. B. Zbrożyny). Po zawieszeniu ZPAP (1983) wyniosła z siedziby stowarzyszenia i ukrywała materiały dokumentujące jego działalność. Wspólnie z J. Eysymontem redagowała, wydawała i kolportowała broszurę pt. "Ostatnie miesiące ZPAP".
Wersja do druku