Magdalena Leja
Warszawa
Dziennikarka, pisarka - w 1981 r. wiceprzewodnicząca Koła Wolnych Zawodów Twórczych przy Regionie Mazowsze. Po 13 grudnia 1981 r. współorganizowała Wyd. CDN. Do maja 1984 r. uczestniczyła w decyzjach wydawniczych, redagowała. W piśmie "Reduta" prowadziła przegląd prasy podziemnej. Kolportowała to pismo, a także "TM". W l. 1985-88 redagowała książki w wydawnictwie posługującym się różnymi nazwami: b.n., X, S, Skorpion. Pisała do pism: "Opornik", "Wezwanie", "Samorządna Rzeczpospolita".
Wersja do druku