Romuald Lazarowicz
Wrocław
W 1979 r. był współzałożycielem "Biuletynu Dolnośląskiego" oraz jego współredaktorem do r. 1990. Po 13 grudnia przez pięć miesięcy stanu wojennego był redaktorem naczelnym pisma "Z Dnia na Dzień", oficjalnego organu Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" oraz pisma "Solidarność Walcząca".
Wersja do druku