Anatol Lawina  
Warszawa
W l. 1977-80 był członkiem kolegium i kierownictwa NOWEJ. Pełniąc te funkcje zajmował się drukowaniem, kolportażem, zaopatrzeniem, redagowaniem, organizowaniem drukarń. W 1980 r. uczestniczył w akcjach ulotkowych - aresztowany i skazany. Publikował artykuły m.in. w "Krytyce" i "Głosie". Współpracownik KOR. Internowany.
Wersja do druku