Waldemar Lau
Wołomin
W l. 1987 -89 uczestnik akcji plakatowych w Wołominie. Do 1989 r. kolportował wydawnictwa podziemne (Krąg, Wyd. Polskie).
Wersja do druku