Jan Latoszek  
Pruszków
W l. 1981-89 kolportował prasę podziemną przywożoną z Warszawy (m.in.: "TM", "Sektor", "Baza", "Wytrwali"), książki, pocztówki, znaczki, kalendarzyki. Rozprowadzał je na terenie "CEBEK-u" w Pruszkowie. (Współpracował z W. Klinert-Schultz.)
Wersja do druku