Ryszard Latecki
Warszawa
Inżynier poligrafii - po 13 grudnia 1981 r. dla NOWEJ drukował książki i pisma, zdobywał materiały poligraficzne, przygotowywał diapozytywy, szkolił drukarzy, uruchamiał punkty drukarskie, organizował introligatornie, zajmował się kolportażem. Drukował m.in. "TM" i Biuletyn Informacyjny NSZZ "S" Huty Warszawa "Hutnicy "82". Od 1988 r. w kolegium NOWEJ. Był inicjatorem serii poetyckiej wydawanej przez to wydawnictwo.
Wersja do druku