Lista nazwisk zaczynających się literą K
z miejscowości: Warszawa
Zdzisław KłosW l. 1982-89 kolportował wydawnictwa, znaczki i prasę (m.in.: "Baza", "CDN-GWR", "Przetrwanie", "Robotnik", "TM", "Wola"), ...więcej
Jerzy KłosińskiW 1981 r. pracował w redakcji tygodnika "Niezależność", ukazującego się w Regionie Mazowsze. W l. ...więcej
Marcin KmiecikW 1984 r. zakładał Of. Wyd. Pokolenie. Do 1987 r. w swoim mieszkaniu drukował książki ...więcej
Mieczysław KobylewskiW jego domu przez całe lata 80 mieścił się punkt kolportażu wielu różnych wydawnictw. Sam ...więcej
Mariusz KobzdejNa przełomie 1981/82 r. wydawał w Warszawie, z T. Wołkiem, czasopismo "SN". W l. 1982-86 ...więcej
Janina KocW l. 1982-89 kolportowała wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola"), głównie ...więcej
Maria KochanowskaW l. 1983-89 prowadziła punkt kolportażowy, przechowywała wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Krytyka", "Niepodległość", ...więcej
Małgorzata KochanowskaW l. 1982-89 kolportowała wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Krytyka", "Niepodległość", "Robotnik", "TM", "TW", ...więcej
Jan KofmanOd 1978 r. był członkiem redakcji kwartalnika "Krytyka", a w l. 1982-94 redaktorem naczelnym pisma. ...więcej
Jerzy KolarzowskiPrace redakcyjne, introligatorskie, kolporterskie, teatralne i oświatowe. 1984-88. "Robotnik", "CDN", "Serwis WiP", "A Capella", Wydawnictwo ...więcej
Monika KolbergW l. 1982-88 rozprowadzała prasę podziemną. Kilka razy z jej mieszkania nadawało audycje Radio "S". ...więcej
Krzysztof KolbergerAktor - w l. 80. występował na koncertach, w spektaklach poetyckich (np. wiersze Cz. Miłosza), ...więcej
Robert KoleszoWiceprzewodniczący Kom. Katyńskiego. W l. 1981-84 organizator manifestacji katyńskich. Od 1976 r. kolportował ulotki i ...więcej
Bernard KoleśnikOd 1981 do 1984 r., kiedy wyjechał za granicę, współredagował "Gazetę Polską" (pismo KPN) oraz ...więcej
Ewa KolipińskaW l. 1978-80 współpracowała z NOWĄ, składając książki i wydawnictwa ulotne. Od września 1982 do ...więcej
Jacek KolipińskiW l. 70. z W. Roszkowskim organizował seminaria historyczne dla młodzieży (głównie licealnej). W l. ...więcej
Maciej KołaczkowskiOd sierpnia 1982 do 1989 r. w Radiu "S"; w 1983 r. przez kilka miesięcy ...więcej
Irena KołakowskaW l. 1982-86 kilkakrotnie udostępniała swój dom na podziemną drukarnię NOWEJ. Kolportowała, przepisywała na maszynie ...więcej
Andrzej KołakowskiW l. 80. był członkiem Rady Programowej i publicystą "Vacatu" przez cały czas istnienia pisma. ...więcej
Maria KołnierzakDrukowała m.in. ulotki. Współpracowała z NOWĄ, kolportując filmy video i książki. Współpracowała też z MRK ...więcej

znalezionych: 322  <<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>