Andrzej Karyś
Kielce
W latach 80. pracownik Wydziału Propagandy i Wychowania Politycznego Komend Wojewódzkich Straży Pożarnej w Kielcach i w Warszawie. Od początku 1982 r. w konspiracji. Współpracował z wieloma wydawnictwami, przygotowywał diapozytywy, organizował lokale na druk, potem drukował. Powołał Kielecki Komitet Oporu Społecznego i w jego ramach, na terenie województwa kieleckiego, Wydawnictwo Społeczne Zespoły Drukarskie „Vega”. Wydawał w dużych nakładach i z regularną częstotliwością organ Pełnomocnika Regionu Świętokrzyskiego „CDN-Gazeta Wolnych Ludzi”, był jego naczelnym redaktorem. Również wydawał mutacje (Edycja Świętokrzyska): „Tygodnik Wojenny”, „KOS”, „Samorządna Rzeczpospolita” przez niemal cały okres ich istnienia. Zajmował się też produkcją książek oraz różnego rodzaju druków ulotnych dla wszelkich grup niezależnych w Kielcach. Organizator masowych akcji ulotkowych. W latach 1985-86 w więzieniu Kielce-Piaski. Szef Kapituły Odznaczeń Satyrycznych („Złote Jajo”). Wespół-Szef Krajowej Komisji Prasy Niezależnej "Solidarność" ustanowiony wyborem Zjazdu PN w Stalowej Woli (z M. Boni). Do Okrągłego Stołu mecenas i fundator dla wszystkich form działania niezależnego. Członek RKW Regionu Świętokrzyskiego"S". Do II Zjazdu Związku Szef Regionalnej Komisji Informacji i Członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ"Solidarność" w Kielcach.
Wersja do druku