Zbigniew Kucharuk
Siedlce
W l. 1981-83 redagował i drukował "Wiadomości Podlaskie"; miejsca druku zmieniały się: Łuków, Sokołów Podlaski, wieś Karlusin. "Wiadomości Podlaskie" były pierwszą regularnie ukazującą się gazetą podziemną w Siedlcach. Do 1989r. zajmował się kolportażem ulotek, niezależnej prasy (m.in."Tygodnik Mazowsze", "Kos", "Gazeta Podlaska", "Metrum") i książek (m.in. publikacje wydawnictw NOWA, KOS, Krąg).
Wersja do druku