Jerzy Kucharuk
Siedlce
W l. 1980-89 kolportował niezależną prasę (m.in. "Tygodnik Mazowsze", "Kos", "PWA", "Wiadomości Podlaskie", "Gazeta Podlaska", "Metrum", "Osa"), ulotki, znaczki, plakaty i książki (m.in. publikacje wydawnictw NOWA, Przedświt, CDN, KOS, Wskos, Metrum i im. Grzegorza Przemyka), ulotki i plakaty, głównie w środowisku akademickim. W 1984r. wykonał reprodukcje zdjęć z "Paris Match" przedstawiających zamordowanego ks.Jerzego Popiełuszkę, a następnie je rozpowszechnił (2000 sztuk). Represjonowany ( internowany).
Wersja do druku