Łukasz Korolkiewicz
Warszawa
W l. 1984-88 współredagował niezależne pismo "Szkice". Brał udział w pracach ZPAP. Organizował i uczestniczył w niezależnych wystawach, m.in. w "Artyści stoczniowcom" (1983) w kościele św. Mikołaja w Gdańsku. Autor dwóch indywidualnych wystaw w Muzeum Arch. Warsz. (1987) i w galerii Nawa św. Krzysztofa w Łodzi. Laureat nagrody "S" za 1983 r.
Wersja do druku