Danuta Kalińska
Siedlce
w l. 1980-89 prowadziła niezależne akcje samokształceniowe wśród młodzieży szkół średnich popularyzując literaturę (szczególnie historyczną) i prasę niezależną (m.in. "Tygodniki Mazowsze", biuletyny AIS i KAT, "Robotnik", "Metrum").
Wersja do druku