Jerzy Kalina
Warszawa
W l. 70. organizował artystyczne akcje i heppeningi uliczne poza oficjalnym obiegiem sztuki. Był twórcą wielkanocnych grobów patriotycznych; m.in. w kościele garnizonowym przy ul. Miodowej (1982), żłóbka w kościele św. Stanisława Kostki (1984). Autor oprawy artystycznej pogrzebu ks. J. Popiełuszki, za którą otrzymał nagrodę "S" oraz oprawy Mszy za Ojczyznę Brał udział w licznych wystawach w całej Polsce.
Wersja do druku