Ryszard Kalicki
Warszawa
Od końca lat 70. był kolporterem prasy niezależnej. Przez lata 80. pracował w centralnym kolportażu "TM".
Wersja do druku