Andrzej Kaleta
Warszawa
W l. 1982-89 składał i kolportował, wraz z żoną A. Gogolewską-Kaletą, publikacje Wyd. CDN. W ich domu urządzono studio nagrań dla Of. Fon. CDN.
Wersja do druku