Ewa Kipta
Lublin
W latach 1980-88 organizowała wykłady TKN. Prace redakcyjne, introligatorskie, kolporterskie i oświatowe. Tłumaczenia dla "Spotkań".
Wersja do druku