Andrzej Kijowski  
Warszawa
W 1968 r. na nadzwyczajnym zebraniu Oddziału Warszawskiego ZLP występował przeciwko cenzurze. W 1977 r. należał do zespołu kierowniczego PPN. Był autorem kilku tekstów opublikowanych w l. 1977-80 przez Zespół Problemowy PPN. Publikował m.in. w "Zapisie", "Nowym Zapisie", "Krytyce". W l. 1978-79 był członkiem Rady Programowej i wykładowcą TKN. Opublikował w NOWEJ zbiór opowiadań i szkiców literackich "Niedrukowane" (1978). W l. 1982-83 współredagował pismo "Nowy Zapis". Internowany.
Wersja do druku