Roman Kiełpiński
Toruń
Od grudnia 1981 kolportował prasę i wydawnictwa w Instytucie Matematyki UMK. W latach 1984 - 85 w jego domu pracowała drukarnia powielaczowa. Toruńskiego Informatora Solidarności. Często pomagał wówczas w pracach towarzyszących funkcjonowaniu drukarni, gdzie drukował m.in. jego syn Jacek. Później okresowo także instalowano w tym mieszkaniu drukarnię powielaczową. Od lutego 1982 uczestniczył w pracach Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom w kościele NMP w Toruniu. Władze stanu wojennego nieskutecznie zabiegały o zwolnienie go z pracy.
Wersja do druku