Stefan Kawalec
Warszawa
W l. 1973-74 organizował spotkania dyskusyjne w Klubie Matematyka - uczestnik grupy samokształceniowej. Od 1976 r. kolportował "Komunikat" KOR. Jeden z założycieli SKS w Warszawie, redaktor biuletynu SKS. Prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych. W l. 1983-89 redaktor biuletynu "S" COBiRTK. Autor artykułów publikowanych w pismach: "Głos", "Vacat", "CDN-GWR". Wydał broszurę "Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników". Współpracownik KOR.
Wersja do druku