Edward Kawa
Gorlice
W latach 1981 - 88 prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych na terenie FMWiG "Glinik".
Wersja do druku