Adam Jerzy Kaszański
Łódź
Brał udział w kolportażu prasy związkowej i studenckiej m.in. "Głosu Łodzi", "Tyg. Mazowsze" i in. na wszystkich szczeblach kolportażu w regionie. Jeździł jako kurier z Łodzi do Gdańska /TKK/.
Wersja do druku