Artur Kasprzykowski
Bielsko Biała, Kraków
W latach 1985 - 89 był współzałożycielem, redaktorem i drukarzem pisma "Solidarni" (nieregularne pismo Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego). W latach 1988 - 89 założył, redagował i drukował uczniowski biuletyn "Dzwonek" (pismo młodzieży szkolnej Bielska-Białej); oraz w 1989 r. "Kurier Bielski". Drukował krakowskie pismo "Promieniści", "Mała Polska" (pismo niezależne PAP - Polowe Archiwum Prasowe), "Stan cywilny" - w latach 1988 - 89. Kolportował krakowskie i warszawskie wydawnictwa niezależne. red. i druk "Solidarni", red. i druk "Dzwonek", red. i druk "Kurierka Bielskiego", druk "Promieniści", "Mała Polska", "Stan Cywilny", kolportaż. "Solidarni" - druk; "Dzwonek" - red. + druk; "Kurier Bielski"; druk - "Promieniści"; "Mała Polska"; "Stan Cywilny"; kolporter
Wersja do druku