Rafał Kasprzyk
Łódź
Kolportował ksiązki i czasopisma drugiego obiegu w środowisku uniwersyteckim (UŁ). Organizował kluby dyskusyjne i seminaria interdyscyplinarne na temat ustroju PRL. Współpracownik "Naszego Głosu", "Biuletynu Informacyjnego UŁ" i kilku innych czasopism podziemnych. W okresie 1980-81 był doradcą Zarządu Regionu NSZZ "S" i autorem "Solidarności Ziemi Łódzkiej". Brał udział w strajku studentów na Wydziale Prawa 14-15 grudnia 1981 r. W l. 1982-89 kontynuował działalność po wyjściu z internowania jako członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "S". Ekspert RKW w strajkach zakładów włókienniczych Pabianic i Bełchatowa w 1988 r. Internowany: 28.01-23.07. 1981 (Łowicz). W l. 1982-89 ukarany rocznym zakazem prowadzenia zajęć ze studentami, odmową przyjęcia na aplikację adwokacką i odmową stypendium. Inwigilowany i podsłuchiwany. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu przy podstoliku ekologicznym.
Wersja do druku