Anna Karykowska
Warszawa
W l. 80. kolportowała książki i kasety (NOWA, Przedświt, Krąg, ABC, Droga, CDN). Przygotowywała projekty oraz kolportowała znaczki i cegiełki, plakietki na Msze za Ojczyznę, znaczki i transparenty NZS. Przepisywała "KOS-a". Zatrzymana za kolportaż.
Wersja do druku