Stanisław Karpik
Siedlce
W 1963 r. próbował organizować Zrzeszenie Polskiej Młodzieży Katolickiej stawiające sobie za cel opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej oraz organizowanie uroczystości religijno-patriotycznych. W roku 1966 uczestnicząc w kościelnych uroczystościach milenijnych nagrywał kazania i rozpowszechniał je następnie w kraju i za granicą. Nagrywał również i rozpowszechniał audycje Radia Wolna Europa. Po beatyfikacji o.Maksymiliana Kolbe (1973) wybudował na terenie własnego gospodarstwa kaplicę wotywną ku jego czci. Została ona zniszczona przez MO i ponownie odbudowana przez Karpika (w 1976r ), który rozpoczął wówczas współpracę z KOR i ROPCiO kolportując ich publikacje (m.in. "Robotnik"), uczestnicząc w spotkaniach samokształceniowych i dostarczając informacji o antyopozycyjnych poczynaniach MO i SB na Podlasiu. W 1978r. po raz trzeci odbudował zniszczona przez MO kaplicę na terenie swojej posesji. W dniu jej poświęcenia (26.11.1978) założył (wraz z J.Mizikowskim i Z.Goławskim seniorem) Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących, którego najbardziej spektakularną akcją było zbieranie podpisów pod petycją do Sejmu domagającą się transmisji mszy św. i audycji religijnych w radio i telewizji. Od 1979r. był redaktorem i kolporterem na terenie całego Podlasia niezależnego pisma chłopskiego "Placówka", drukował także we własnym domu na ramce wydawnictwa Ruchu Młodej Polski. Organizował na terenie swojego gospodarstwa spotkania działaczy opozycyjnych (m.in. M. i W.Kęcikowie, A.Czuma) i manifestacje religijno-patriotyczne. W l. 1981-83 dostarczał papier i sprzęt drukarski ( ramki, powielacz spirytusowy), które wykorzystywano do druku "Wiadomości Podlaskich". Był także kolporterem tego pisma i autorem zamieszczanych w nim tekstów. Do 1989r. aktywnie uczestniczył w antykomunistycznych manifestacjach i akcjach ulotkowych, kolportował niezależną prasę (m.in. "Tygodnik Mazowsze", "Gazeta Podlaska", "Metrum", "Głos") i książki (m.in. publikacje wydawnictw Baza, Niepodległość, Przedświt, NOWA). Wielokrotnie represjonowany ( zamykany w zakładach dla umysłowo chorych, internowany, więziony).
Wersja do druku