Jerzy Januszewski  
Warszawa
W latach 80. w Instytucie Badań Jądrowych prowadził duży kolportaż wydawnictw i prasy drugiego obiegu, m.in.: "Baza", "CDN - Głos Wolnego Robotnika", "KOS", "Przetrwanie", "Robotnik", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "Wola".
Wersja do druku