Jadwiga Jantar  
Warszawa
Odmówiła poparcia stanowiska władz w roku 1968 i 1976. Od 1980 r. dyżurowała w Banku Informacji, gdy tworzył się NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty. We wrześniu 1980 r. była w grupie inicjatywnej nowego związku nauczycieli na Pradze Południe. Uczestniczka nauczycielskiego strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (listopad 1980), gdzie środowisko nauczycielskie sformułowało żądania zmian w oświacie. Autorka publikacji w: "NTO", w "Rozmowach", a w 1985 r. - w "Edukacji i Dialogu". Zorganizowała w czerwcu 1981 r. (z W. Krajewską-Hoffman i H. Sawicką) wędrowną Bibliotekę Międzyzakładową. W latach 1985-91 była jedną z założycielek Studium Kultury Chrześcijańskiej, które w murach kościołów prowadziło zakazaną działalność edukacyjną i informacyjną wśród nauczycieli. Przygotowała program i wyszukiwała wykładowców dla „Seminarium dla nauczycieli spoza Warszawy”, którego była animatorką. Po ogłoszeniu stanu wojennego zajmowała się w Komisji Międzyzakładowej Pragi Południe pomocą dla poszkodowanych nauczycieli. Sporządziła kartotekę represjonowanych nauczycieli i uczniów. Współpracowała z Komitetem Prymasowskim.
Wersja do druku