Gabriel Janowski
Warszawa, Błonie
Od 1978/79 r. wchodził w skład redakcji pisma dla rolników „Gospodarz”, współpracował z Henrykiem Bąkiem i Bogumiłem Studzińskim. Należał do założycieli NSZZ RI „Solidarność”. W 1983 r. współzałożyciel Duszpasterstwa Rolników. W latach 80. Publikował w prasie podziemnej artykuły i oświadczenia „Solidarności” RI. Prowadził wykłady dla rolników, współpracował z ks. Kniołkiem. Działał na rzecz niezależnej kultury ludowej – święcenie pól, niezależne dożynki. Internowany.
Wersja do druku