Wojciech Jankowski
Jelenia Góra
Był dziennikarzem niezależnego miesięcznika "Replika", ukazującego się od 1982 r. do przeł. 1986/1987. Współpracował z pismem "Odroczenie" (kontynuacją "Odrodzenia" - pismem Zarządu Regionu "Solidarność" Jelenia Góra; od 1982 r . ukazało się nieregularnie) - pisał artykuły, redagował. Zajmował się kolportażem "Odroczenia" do Wrocławia (teren Politechniki Wrocławskiej), przewoził z Wrocławia do Jeleniej Góry matryce do druku. W chwili wprowadzenia stanu wojennego wydawał i redagował na PW "Biuletyn Informacyjny", drukowany na kserografie i rozprowadzany w obrębie uczelni podczas strajku okupacyjnego na uczelni w dniach 13 - 15 grudnia 1981 r. Poszukiwany przez SB.
Wersja do druku