Wojciech Jankowski
Warszawa
W latach 1981-89 prowadził we własnym mieszkaniu magazyn niezależnej prasy (m.in.: "Tygodnik Mazowsze", "KOS", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Robotnik") i książek (m.in.: NOWA, Krąg, Myśl, Wola). Represjonowany.
Wersja do druku