Michał Jankowski
Warszawa
W l. 1984-89 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola") wśród pracowników IM UW.
Wersja do druku