Michał Jankowski
Warszawa
Od marca 1982 do 1985 r. redagował i drukował biuletyn "Informacja Solidarności Regionu Mazowsze". Powielał broszurki Wydawnictwa CDN, "Tygodnik Mazowsze" (do 10 tys. egzemplarzy) i pismo wojskowe "Reduta" (1982-84). W ramach Grup Oporu "Solidarni" brał udział w akcjach ulotkowych.
Wersja do druku