Barbara Jankowska-Tchórzewska
Warszawa
Od 1980 r. współpracowała z Wydawnictwem Krąg. Przepisywała teksty, robiła korekty. W stanie wojennym kontynuowała tę pracę. Kolportowała książki. Współpracowała z "Krytyką" (kolportaż). Odbywały się u niej spotkania członków KK, wykłady. W drugiej połowie lat 80. w jej mieszkaniu drukowano "Tygodnik Mazowsze". W 1986 r. z jej mieszkania nadano audycje Radia "Solidarność".
Wersja do druku