Barbara Jankowska
Warszawa
W latach 80. użyczała kilkakrotnie swojego mieszkania na przedstawienia „Teatru Domowego”. Ponadto pisywała do pisma artystów „Sufler”. W latach 1981-89 zajmowała się kolportażem prasy podziemnej (np. „Tygodnik Mazowsze”, „Raport”, „Aneks”), książek licznych wydawnictw II obiegu, znaczków, pocztówek, kalendarzyków.
Wersja do druku