Wojciech Janiszewski
Warszawa
W latach 1982-88 drukował, a także przygotowywał urządzenia, matryce offsetowe, siatki sitowe dla wielu wydawnictw, m.in.: Pokolenie, Tor, V MS"S", oraz dla KPN i środowiska Jana Olszewskiego. Pośredniczył w imieniu wielu wydawnictw w nielegalnym druku w powielarniach spółdzielni "Skala" i w kilku innych drukarniach w kraju.
Wersja do druku